Výskum spokojnosti so zdravotnou poisťovňou 2022 - Asisto.sk - porovnanie zdravotných poisťovní

Výskum spokojnosti so zdravotnou poisťovňou 2022

Nezávislý a objektívny porovnávač benefitov zdravotných poisťovní Asisto.sk už tretí rok po sebe zrealizoval prieskum verejnej mienky o spokojnosti poistencov s ich zdravotnou poisťovňou. Súkromné poisťovne sú u poistencov spontánne vnímané pozitívnejšie ako štátna VŠZP.

Najviac uvažujú o zmene poistenci štátnej VŠZP, menej poistenci súkromných poisťovní.

Bezkonkurenčne najviac o zmene zdravotnej poisťovne uvažujú poistenci štátnej VŠZP, je to až 16% z nich. Pri súkromných poisťovniach je to takmer o 50% menej (ZP Dôvera 8%, ZP Union 10%). Oproti minulému roku tak počet poistencov VŠZP uvažujúcich o zmene stúpol dvojnásobne (8% v roku 2021). Poistenci súkromných poisťovní sú dlhodobo spokojnejší so svojou poisťovňou a o zmene uvažujú v menšej miere.
Najčastejším dôvodom zmeny sú pre poistencov štátnej zdravotnej poisťovne VŠZP atraktívne výhody a benefity v inej poisťovni (48%). Ďalšími významnými dôvodmi celkovo pre všetkých poistencov je snaha mať celú rodinu poistenú v jednej poisťovni (16%) a odporúčania priateľov a známych (12%).

Online dotazník v prieskume pre nezávislý porovnávač Asisto.sk vyplnilo v septembri 2022 takmer 1 300 respondentov.

Benefity zdravotnej poisťovne Dôvera sú najvyužívanejšie.

Priemerne 37% poistencov deklaruje, že v tomto roku využilo benefity a výhody zdravotných poisťovní. V porovnaní s rokom 2020 (50%) má využívanie benefitov prekvapivo klesajúcu tendenciu, aj keď sa ich ponuka u všetkých poisťovní rozširuje a vylepšuje.

Nadpriemerne využívajú benefity poistenci Dôvery, niektorý z benefitov využil takmer každý druhý z nich. U štátnej VŠZP je to len jedna tretina, podobne ako u poisťovne Union.

Portál Asisto.sk zisťoval názor poistencov na náročnosť podmienok pre uplatnenie benefitov.
Ako extrémne náročné na uplatnenie ich deklarujú poistenci VŠZP. Naopak za jednoduché na uplatnenie ich považujú poistenci Unionu a Dôvery.

Medzi najvyužívanejšie u všetkých troch poisťovní patria už tradične zubný benefit, vrátenie doplatku za lieky, dodatočné zľavy na zľavových portáloch, benefity pre deti (baby box, okuliarové rámy pre deti, zubný benefit pre deti) a preventívne prehliadky nad rámec zákona.

Spontánne vnímanie zdravotných poisťovní.

U respondentov portál Asisto.sk zisťoval aj spontánne vnímanie jednotlivých zdravotných poisťovní. Respondenti mali uviesť 2 slová, ktoré ich spontánne napadnú pri názve jednotlivých zdravotných poisťovní. Najviac slov s negatívnou konotáciou sa vyskytlo u štátnej VŠZP (9), v prípade súkromnej poisťovne Dôvera to boli len 2 slová a pri poisťovni Union dokonca len jedno. Naopak pri slovách s pozitívnou konotáciou, ktoré uvádzali poistenci, bola najpozitívnejšie vnímaná Dôvera, Union a následne VŠZP.

Chystané zmeny v prepoisťovaní zo strany štátu

Štát aktuálne chystá prostredníctvom novely zákona o zdravotných poisťovniach viaceré zmeny, ktoré sa majú dotknúť aj procesu prepoistenia. Podľa aktuálneho návrhu novely zákona poistenec, ktorý sa rozhodne pre zmenu poisťovne bude musieť požiadať svoju pôvodnú o akceptačný list, svoj podpis na novej prihláške notársky overiť, čo je spoplatnená služba. Na základ výsledkov výskumu až 40% respondentov považuje tieto pripravované zmeny za zbytočnú byrokraciu a 25% za vyťahovanie peňazí od poistencov. Len asi jedna štvrtina respondentov zmeny akceptuje. V podobnom duchu sa vyjadrili aj Asociácia na ochranu práv pacientov SR, či jednotlivé súkromné poisťovne, ktoré tieto kroky považujú za obmedzenie práv pacientov na zmenu zdravotnej poisťovne.

Zdravotnú poisťovňu môžu zatiaľ bez zbytočnej byrokracie poistenci zmeniť do 30. 9. 2022. Poistencom novej poisťovne sa stanú od 1. 1. 2023. Všetky tri zdravotné poisťovne ponúkajú možnosť prepoistenia priamo na svojich web stránkach, telefonicky alebo na pobočkách. Portál Asisto.sk prináša poistencom, ako pomôcku pre správne rozhodnutie, objektívne a nezávislé porovnanie benefitov zdravotných poisťovní.

Kontakt: info@asisto.sk