Koniec jednoduchého prepoisťovania? Tento rok ešte bez zbytočnej byrokracie. - Asisto.sk - porovnanie zdravotných poisťovní

Koniec jednoduchého prepoisťovania? Tento rok ešte bez zbytočnej byrokracie.

Od budúceho roka by si zmena zdravotnej poisťovne vyžadovala viac formálnych úkonov ako v súčasnosti. Ministerstvo zdravotníctva chce zamedziť podvodným praktikám, ale zmeny by zároveň priniesli aj viac byrokracie pre každého, kto má záujem zmeniť poisťovňu z objektívnych dôvodov.

Väčšina poistencov mení poskytovateľa preto, že konkurencia ponúka lepšie benefity nad rámec zákonného rámca. Prehľad benefitov všetkých poisťovní a ich porovnanie prináša pravidelne aktualizovaný portál Asisto.sk.

Návrh novely zákona o zdravotnom poistení predpokladá, že na prestup by ste potrebovali aj akceptačný list z poisťovne, ktorú chcete opustiť. A pre istotu, aby sa nestalo, že neviete, čo podpisujete niekde na ulici, by ste museli zájsť aj do pobočky poisťovne alebo použiť elektronický podpis.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri zdôvodňovaní novely argumentuje, že poistenci v podaniach často uvádzajú, že k zmene zdravotnej poisťovne došlo bez ich vedomia. Vzhľadom na tieto problémy pri prepoisťovaní je preto vraj podľa ministerstva zdravotníctva sprísnenie právnej úpravy nevyhnutné. Podvodným prepoisteniam by sa, ale dalo zamedziť aj inými nástrojmi (napríklad dôkladnou kontrolou v zdravotných poisťovniach s vyvodením dôsledkov)

Asociácia na ochranu práv pacientov SR, či jednotlivé súkromné poisťovne považujú túto úpravu za obmedzenie práv pacientov na zmenu zdravotnej poisťovne.

Tento rok sa môžete prepoistiť ešte bez zbytočnej byrokracie, ale musíte to stihnúť do 30. 9. 2022. Všetky poisťovne ponúkajú možnosť podania prihlášky online. Pre lepšie rozhodnutie, ktorá zdravotná poisťovňa je pre vás najlepšia si môžete pozrieť benefity jednotlivých poisťovní v prehľadnom porovnávači Asisto.sk.