Príspevky poisťovní na zubára sa líšia v dôležitých detailoch - Asisto.sk - porovnanie zdravotných poisťovní

Príspevky poisťovní na zubára sa líšia v dôležitých detailoch

Teraz je pravý čas uvažovať o zmene zdravotnej poisťovne. K tomuto kroku totiž môžete pristúpiť iba raz ročne. Ak vaša poisťovňa neponúka benefity, ktoré sú pre vás dôležité, je na mieste otázka, či si nevybrať inú. Pred rozhodnutím by ste sa mali zamyslieť a ak vám ide o niečo konkrétne, radšej sa vopred informujte, ako to funguje. Ideálnym nástrojom na porovnávanie nadštandardných benefitov jednotlivých poisťovní je nezávislý portál Asisto.sk.

Už to nie je ako v minulosti, keď zdravotné poisťovne rozbiehali konkurenčný boj o klientov. Všetky tri v predchádzajúcich rokoch rozšírili svoju ponuku do takej miery, že v mnohých ohľadoch zmazali aspoň tie najvýraznejšie vzájomné odlišnosti.
Rozdiely sú v tom, čo by sme mohli nazvať kvalitou a dostupnosťou benefitu – aké podmienky treba splniť, dokedy oň treba požiadať a ako rýchlo poisťovňa žiadosť svojho klienta aj naozaj vybaví.

Dobrým príkladom na ilustrovanie rozdielnych prístupov a proklientského prístupu je obľúbený príspevok na zubára, najmä príspevok na bežné stomatologické výkony.

Preventívka nielen u stomatológa

Kým Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) požaduje, aby ste si aktivovali tzv. Peňaženku MINI (alebo Peňaženku MAXI) spojenú s viacerými skrytými podmienkami a byrokratickými úskaliami, poistenci súkromných poisťovní si nemusia aktivovať nič. Ešte dôležitejšie je však to, že na rozdiel od ľudí poistených vo VšZP nemusia záujemcovia o príspevok na zubára absolvovať preventívne prehliadky u urológa alebo gynekológa.

Zdravotným poisťovniam DÔVERA a Union stačia: jedna preventívka u stomatológa a jedna u všeobecného lekára. Podmienky sa líšia len tým, kedy musíte absolvovať tú druhú z nich. Kým Union požaduje, aby sa tak stalo najneskôr jeden pracovný deň pred stomatologickým výkonom, v Dôvere to môžete urobiť aj potom, až do 90 dní od podania žiadosti o príspevok.
Ročný príspevok VšZP na dospelého predstavuje 60 eur a na dieťa 30 eur. V súkromných poisťovniach to je 150 eur na osobu, pričom Union tento benefit delí na 100 eur na zubné ošetrenie a 50 eur na dentálnu hygienu. Dôvera okrem toho poskytuje aj balíček pre štvorročné deti za 30 eur.

Ďalšie podmienky

Spôsoby uplatnenia nároku na príspevok sú rovnaké. Vo všetkých poisťovniach to funguje tak, že žiadosť môžete podať osobne, cez elektronickú pobočku alebo cez mobilnú aplikáciu. Rozdiely sú v tom, dokedy to treba urobiť a kedy vám pošlú peniaze.

Kým človek poistený vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni musí žiadosť podať do 60 dní, súkromná poisťovňa vám na to dá 30 dní. O to rýchlejšie sa však môžete dostať k požadovanému preplateniu zákroku.

Vo VšZP totiž záleží na tom, či ste žiadosť podali v prvej alebo v druhej polovici kalendárneho roka. V prvom prípade vám peniaze pošlú do 30. októbra a v tom druhom až do 30. apríla nasledujúceho roka. Dôvera aj Union to urobia do 90 dní, odkedy ste predložili doklad o úhrade u zubára.

Popandemické obdobie má však určité špecifiká. Ak ste stomatologickú preventívnu prehliadku nestihli vlani, stačí, keď ju absolvujete v tomto roku, najneskôr v deň podania žiadosti o príspevok.

Všetky nuansy ponúkaných benefitov, ale aj ich skryté podmienky či háčiky obvykle písané malými písmenkami a zamlčané v hlavných reklamných posolstvách, pravidelne monitoruje Asisto.sk.