Nemocnica Bory bude mať zrejme veľký vplyv na zmenu zdravotnej poisťovne. - Asisto.sk - porovnanie zdravotných poisťovní

Nemocnica Bory bude mať zrejme veľký vplyv na zmenu zdravotnej poisťovne.

Pri otvorení novej nemocnice na Boroch sa ukázalo, že poistenci štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne nebudú môcť využívať všetky jej služby, lebo poisťovňa ich nemá kompletne zazmluvnené. Ako to vplýva na poistencov VšZP? Viac ako štvrtina z nich to považuje za dôvod na zmenu svojej zdravotnej poisťovne. Toto je jeden zo záverov výskumu, ktorý realizoval portál Asisto.sk v mesiaci júl.

V aktuálnom internetovom výskume odpovedalo na otázky portálu Asisto.sk 520 respondentov. Za najzaujímavejšie považujeme nasledujúce výsledky. Viac ako štvrtina (26 %) poistencov VšZP na celom Slovensku považuje nezazmluvnenie kompletných služieb v Nemocnici Bory za dôvod na zmenu zdravotnej poisťovne. V samotnej Bratislave je to ešte viac. Takmer 37 % bratislavských poistencov VšZP deklaruje, že Bory sú pre nich dôvod na zmenu zdravotnej poisťovne.

Veľký vplyv na zmenu zdravotnej poisťovne majú benefity, ktoré ponúkajú poisťovne nad rámec zákona. V realizovanom výskume sme porovnávali historicky najžiadanejšie benefity s novým benefitom – zazmluvnením kompletnej starostlivosti v Nemocnici Bory. Aktuálny výskum potvrdil, že najväčší význam majú dlhodobo tri benefity: finančný príspevok na zubára (7.69 hviezdičiek z 10), vrátenie doplatku za lieky (7.53 z 10) a preventívne prehliadky nad rámec zákona (7.44 z 10).

Zazmluvnenie kompletnej starostlivosti v Nemocnici Bory získalo 6.26 hviezdičky z 10 od respondentov na celom Slovensku. V Bratislave však až 7.35. Čím sa zaraďuje medzi top benefity zdravotných poisťovní.

Zrealizovaný výskum ukázal, že možnosť využívania kompletných služieb v novej nemocnici na Boroch môže mať značný vplyv na prepoisťovanie medzi zdravotnými poisťovňami. Predovšetkým v Bratislavskom kraji, kde viac ako jedna tretina respondentov uviedla, že Bory pre nich predstavujú dôvod na zmenu poisťovne.

Na portáli Asisto.sk nájdete prehľadné porovnanie benefitov zdravotných poisťovní vrátane aktuálneho rozsahu zazmluvnenej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Bory podľa poisťovní.

Zdravotnú poisťovňu môžu poistenci zmeniť do 30. 9. 2023. Poistencom novej poisťovne sa stanú od 1. 1. 2024. Všetky tri zdravotné poisťovne ponúkajú možnosť prepoistenia online, osobne na pobočke alebo zaslaním vyplnenej prihlášky poštou.