Aké sú doplatky za lieky nad rámec zákona - Asisto.sk - porovnanie zdravotných poisťovní

Aké sú doplatky za lieky nad rámec zákona

Aké sú doplatky za lieky nad rámec zákona Mám nárok na vrátenie doplatku za lieky? Je to jedna z najčastejších otázok pacientov a poistencov, ktorí musia pre svoj zdravotný stav často navštevovať lekára, a od neho vedú ich kroky s množstvom receptov do lekárne.

Štát v minulosti rozhodol, že najzraniteľnejšia skupina poistencov (držitelia preukazov ZŤP, invalidní a starobní dôchodcovia, deti do 6 rokov) má nárok na vrátenie časti peňazí zaplatených za lieky. Formou tzv. spoluúčasti sa títo poistenci podieľajú na úhrade zakúpených liekov do stanoveného limitu. Po prekročení limitu im zdravotná poisťovňa vráti doplatok, avšak maximálne do výšky sumy za najlacnejšiu alternatívu určenú na ich ochorenie. Podľa rôznych kritérií sú určené limity vo výškach 0, 10, 12 alebo 30 eur štvrťročne.

Celkovo ide o zhruba štvrť milióna ľudí, ktorým poisťovne kvartálne automaticky vracajú doplatky buď priamo na účet, alebo poštovou poukážkou.

Všetky potrebné údaje na vrátenie doplatku majú poisťovne vo svojom systéme, takže nie je potrebné poisťovňu o jeho vyplatenie žiadať a vrátenie nárokovanej sumy je realizované automaticky.

Vrátenie doplatkov sa pritom nevzťahuje len na lieky, ale napríklad aj na dietetické potraviny alebo vybrané zdravotnícke pomôcky. Podmienkou je, že musí ísť o položky na lekársky predpis.

Voľnopredajné lieky a lieky plne hradené poistencom, ktoré sú v lekárňach dostupné bez receptov, do tejto kategórie zväčša nepatria. Zoznam kategorizovaných liekov je zverejnený a pravidelne aktualizovaný na stránke ministerstva zdravotníctva. 

Zdravotné poisťovne však ponúkajú aj benefity nad rámec zákona vo forme vrátenia doplatkov za lieky.

Zdravotná poisťovňa Dôvera do výšky 200 Eur pre deti do 18 rokov a ich rodičov a poisťovňa UNION 100% doplatkov pre deti do 17 rokov. O vrátenie doplatkov v tomto prípade treba požiadať, nie je realizované automaticky.

Ak vás zaujíma porovnanie slovenských zdravotných poisťovní vzhľadom na výšku vrátenia doplatkov za lieky nad rámce zákona, vyskúšajte najnovší porovnávač.