Ako si vybrať zdravotnú poisťovňu v čase koronakrízy? - Asisto.sk - porovnanie zdravotných poisťovní

Ako si vybrať zdravotnú poisťovňu v čase koronakrízy?

Bežný život každého z nás sa od polovice marca 2020 z dôvodu opatrení v boji proti šíreniu ochorenia COVID-19 od základov zmenil. Na situáciu reagujú, samozrejme, aj zdravotné poisťovne. Podľa práve spusteného portálu Asisto.sk, ktorý objektívne porovnáva ponuky zdravotných poisťovní prinášajú všetky poisťovne okrem informačnej kampane aj viaceré nové nápady. Jednak pre svojich klientov, ale aj širokú verejnosť.

Všetky poisťovne v súčasnej situácii odporúčajú uzatvárať nové zmluvy na zdravotné poistenie cez internet, on-line alebo telefonicky. Ak sa aj vy rozhodujete, v ktorej z nich sa poistiť, využite možnosť porovnať a vyhodnotiť ponúkané benefity poisťovní v prehľadnom a objektívnom porovnávači Asisto.sk.

V záujme obmedzenia návštev v ambulanciách umožnili poisťovne návštevu lekára špecialistu v odôvodnených prípadoch aj bez odporúčania všeobecného lekára. Tiež lieky, ktoré im môže predpísať iba lekár špecialista, môže predpisovať formou eReceptu. Predlžuje sa napríklad platnosť lekárskych preukazov na zdravotnícke pomôcky, ale aj kúpeľných poukazov.

Zdravotná poisťovňa Dôvera napríklad spustila v rozšírení služby Genio možnosť overiť si v on-line formulári príznaky COVID-19. Samodiagnostický nástroj vyvinutý spoločnosťou Infermedica dokáže na základe vyplnených príznakov určiť pravdepodobnosť koronavírusového ochorenia. Využíva pritom všetky aktuálne štandardy a odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie. Pozor, Genio nenahrádza kvalifikované lekárske vyšetrenie a slúži výlučne na informačné a vzdelávacie účely.

Poisťovňa Union spustila aj kampaň v ktorej oznámila, že začala uhrádzať lekárom aj telefonické konzultácie v súvislosti so zdravotným stavom pacientov. Už predtým rozhodla o odmeňovaní lekárov za využívanie eReceptov a poskytla asistenciu pri jeho aktivácii.

Poisťovne reagujú na situáciu s ochorením COVID-19 aj rôznymi kampaňami. Všeobecná zdravotná poisťovňa napríklad zverejnila výzvu „Potrebujeme hrdinov“. Súvisí s mimoriadnou situáciou, keď pandémia koronavírusu vyvolala núdzový stav v zásobách krvi v Národnej transfúznej službe SR. Štátna poisťovňa tiež radí ľuďom prichádzajúcim zo zahraničia a nachádzajúcim sa v povinnej štátnej karanténe, akým spôsobom sa môžu v tejto situácii zdravotne poistiť.

Odklad splatnosti preddavkov

Poisťovne na svojich stránkach informujú aj o detailoch právnych úprav zameraných na zmiernenie ekonomických dosahov, ktoré umožnia vybraným subjektom žiadať zdravotnú poisťovňu o odklad splatnosti preddavkov na zdravotné poistenie. Záujemcom ponúkajú aj návod, ako žiadať o odklad splatnosti preddavkov, a tiež príslušné tlačivo na stiahnutie.

Nezištná pomoc

Okrem servisu a podpory pre klientov ukázali poisťovne počas koronakrízy aj svoju spoločenskú zodpovednosť. Union zasa lekárom a zdravotníckym pracovníkom v prvej línii darovala 1 000 ochranných štítov na tvár a zdravotníkom aj dobrovoľníkom vo vybraných nemocniciach aj jednorazové balíčky s vitamínmi a občerstvením. Dôvera prostredníctvom presunutia prostriedkov v rámci projektu Bojovníci za zdravie zabezpečila pre 35 zdravotníckych zariadení od najväčších nemocníc po regionálne a špecializované zariadenia a záchranné zdravotné služby respirátory FFP2 v hodnote 108-tisíc eur.

Ak vás zaujímajú výhody pre poistencov nielen v období koronakrízy, ale aj v „normálnych“ časoch, pozrite si porovnávaciu tabuľku výhod na Asisto.sk. Porovnanie poisťovní je prehľadné, priebežne aktualizované a maximálne objektívne.