Prieskum spokojnosti so zdravotnou poisťovňou. - Asisto.sk - porovnanie zdravotných poisťovní

Prieskum spokojnosti so zdravotnou poisťovňou.

Desatina Slovákov je nespokojná so svojou zdravotnou poisťovňou a chce ju zmeniť. Prečo? Pre benefity nad rámec poistenia.

Portál Asisto.sk je nezávislý a objektívny porovnávač benefitov, ktoré ponúkajú zdravotné poisťovne nad rámec verejného zdravotného poistenia. Portál zrealizoval výskum verejnej mienky o spokojnosti obyvateľov Slovenska s ich zdravotnou poisťovňou. Online dotazník vyplnilo takmer 1700 respondentov. Kvantitatívny výskum je reprezentatívny pre populáciu Slovenska nad 18 rokov.  

 

Najdôležitejšie a najzaujímavejšie zistenia z výskumu:

Takmer 87 % respondentov je aktuálne spokojných so svojou zdravotnou poisťovňou. Najviac spokojní sú poistenci Dôvery (takmer 91 %). Nasledujú poistenci Unionu (87%).

Naopak, 11 % obyvateľov Slovenska je  nespokojných  so zdravotnou poisťovňou. Najmenej spokojní sú poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne (viac ako 15 %). 

Približne  10 % populácie dnes uvažuje o zmene  zdravotnej poisťovne. Najviac spomedzi poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (11 %) a najmenej spomedzi poistencov Dôvery (7 %). Podobne je to aj pri poisťovni Union (7.5 %). Za hlavný dôvod zmeny poisťovne označilo 38 % respondentov  výhody a benefity nad rámec verejného zdravotného poistenia, ktoré ich aktuálna poisťovňa neposkytuje a konkurenčná áno. Druhým dôvodom na zmenu poisťovne je, s veľkým odstupom (11 % respondentov), odporúčanie od známych. 

Viac ako polovica respondentov deklaruje, že má prehľad o benefitoch hradených nad rámec zákona, ktoré zdravotné poisťovne poskytujú. Za najdôležitejší benefit  označilo  71 % populácie doplatky na lieky a 62 % príspevok na zubára. S veľkým odstupom (37 %) sa na treťom mieste umiestnili zľavy na kúpele, vitamíny a zdravotné pomôcky.  

Tretina ľudí vníma poisťovňu  Dôvera ako tú, ktorá poskytuje najviac benefitov  nad rámec zákona. Poisťovňu Union považuje za najlepšiu v tomto smere 13 % respondentov a Všeobecnú zdravotnú poisťovňu iba 10 %.

Respondenti sa vyjadrovali aj k vyhláseniam a aktivitám Vlády SR o zvýšení vplyvu štátu v zdravotných poisťovniach. Pre viac ako 62 % nie sú tieto vyhlásenia vlády dôvodom úvah o zmene poisťovne. Ďalších 24 % respondentov na to nemá názor.

Takmer 55 % respondentov prejavilo záujem o nezávislý a objektívny porovnávač benefitov zdravotných poisťovní.  Portál Asisto.sk ponúka práve takéto objektívne a nezávislé porovnanie benefitov, ktoré sú získané z verejne dostupných zdrojov. Portál prehľadne porovnáva viac, ako 50 vybraných výhod. Užívateľ si ich môže pozrieť všetky, alebo vybrať na mieru podľa svojho profilu.  Objektívne porovnanie benefitov  pomáha užívateľom pri úvahách o zmene zdravotnej poisťovne.