Aká je celá pravda o benefite 800 Eur od VšZP? - Asisto.sk - porovnanie zdravotných poisťovní

Aká je celá pravda o benefite 800 Eur od VšZP?

Zdravotné poisťovne predstavili svoje nové benefity pre poistencov od 1. 1. 2021. Asisto.sk, ako nezávislý porovnávač benefitov zdravotných poisťovní, prináša prehľadnú možnosť porovnať si ich online. Všetky 3 zdravotné poisťovne prinášajú pomerne veľa výhod nad rámec zákona. Každá v inej štruktúre, preto sa v nich ťažko orientuje. Asisto.sk preto pomáha posúdiť ich a správne sa rozhodnúť. Zároveň jednotlivé výhody analyzuje tak, aby ste našli objektívne a aktualizované informácie.

S ponukou finančného benefitu 800 Eur od 1. 1. 2021 prišla štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa. Nie je však pre každého a má veľmi veľa podmienok, ktoré nebude jednoduché splniť. Ak sa chcete vyhnúť sklamaniu, je dobré zistiť si o ponuke viac.

Napríklad treba vedieť, že ak ste jednotlivec alebo len dvojčlenná či trojčlenná rodina, žiaden finančný príspevok nedostanete, čo je oproti ponuke súkromných zdravotných poisťovní skutočne veľká nevýhoda. Pritom, napríklad poisťovňa Dôvera ponúka 150 Eur na ošetrenie u zubára a 300 Eur na doplatky za lieky aj pre jednotlivca. Union zasa preplatí doplatky za lieky bez obmedzenia deťom do 18 rokov a poskytne 100 Eur na zubné ošetrenie. Nemusíte zháňať žiadnych ďalších členov do akejsi skupiny. Získanie benefitu u VšZP pripomína trošku predaj kozmetiky alebo kuchynského riadu. Aby ste získali výhody, musíte získať ďalších poistencov. Podobný princíp sa používa aj v kontroverznom multilevel marketingu.

Niekoľko najdôležitejších postrehov k benefitu 800 Eur od VšZP:

  1. V prvom rade je benefit od VšZP skupinový, takže musíte vytvoriť skupinu, ktorá má minimálne 4 členov a maximálne 8. Pre jednotlivca, dvoj či trojčlennú rodinu neponúka VšZP žiaden finančný benefit.
  2. Ten, kto skupinu zakladá aj disponuje finančnými prostriedkami. Poisťovňa teda príspevok pošle správcovi skupiny. Od neho musíte následne peniaze žiadať. Člen skupiny nemôže sám o príspevok žiadať, ani inak konať.
  3. Môžete byť členom len jednej skupiny a počas roka nemôžete skupinu meniť.
  4. Všetci členovia skupiny musia byť samozrejme poistení vo VšZP, musia mať absolvované všetky preventívne prehliadky, nesmú mať nedoplatky voči VšZP. Ak čo len jeden člen skupiny uvedené nespĺňa, tak strácajú nárok na akýkoľvek finančný príspevok všetci členovia. To isté platí aj v prípade, ak ste už príspevok dostali a niekto zo skupiny sa stane dlžníkom – vtedy musia všetci členovia vrátiť všetky aj už vyplatené príspevky.
  5. Žiaden člen skupiny nemôže zdravotnú poisťovňu v danom roku ani zmeniť. Ak by sa niektorý člen takto rozhodol, celá skupina musí vrátiť všetky finančné príspevky späť poisťovni. Ani poisťovňa Dôvera ani poisťovňa Union takúto podmienku pri už vyplatených finančných príspevok neuplatňujú.
  6. Príspevok 100 Eur na osobu v danej skupine je viazaný na osobu, nie na ošetrenie. Takže môžete získať 100 Eur buď na ošetrenie u zubára alebo na preplatenie liekov alebo na okuliare. Nie na každé ošetrenie 100 Eur.
  7. Každý člen skupiny môže venovať inému maximálne 50 Eur, takže ak vás je 8, tak jedna osoba môže mať maximálne 450 Eur. Ale pre jednotlivé ošetrenia sú limity. Napríklad na doplatky na lieky dostane osoba maximálne 200 Eur, na okuliare maximálne 100 Eur.

Finančné benefity sú bezpochyby jednou z najväčších motivácií na zmenu zdravotnej poisťovne. Pri jej výbere je preto dôležité zvážiť, či dokážete splniť všetky podmienky, aby ste ich mohli vôbec získať. Nedajte sa preto nachytať.

800 Eur v reklame môže nakoniec byť pre vás aj 0 Eur, prípadne strata, keďže ste nemohli využiť dostupné a ľahko splniteľné benefity u konkurenčných poisťovní vo výške stoviek eur. A splniť všetky podmienky štátnej VšZP je skutočne náročné.

Benefity je vždy potrebné posúdiť reálne a objektívne. Prehľadné porovnanie ponúk zdravotných poisťovní VšZP, Dôvera a Union nájdete na Asisto.sk. Vybrať a porovnať si ich môžete na mieru podľa vami zadaných požiadaviek alebo všetky benefity zoradené v nami navrhovanom poradí.