Dve zdravotné poisťovne spolupracujú so zľavovými portálmi. Čo ponúkajú svojim poistencom? - Asisto.sk - porovnanie zdravotných poisťovní

Dve zdravotné poisťovne spolupracujú so zľavovými portálmi. Čo ponúkajú svojim poistencom?

Nie je novinkou, že dve z troch zdravotných poisťovní spolupracujú s najznámejšími zľavovými portálmi formou dodatočných zliav k už zvýhodneným produktom či službám. Ide tak nepochybne o ďalšiu výhodu pre poistencov. Prehľad ďalších benefitov a výhod zdravotných poisťovní nájdete na porovnávači Asisto.sk.

Dodatočné výhody pri zľavových portáloch sú akousi čerešničkou na torte, nejde o primárne zdravotné benefity, ktoré ponúka samotná zdravotná poisťovňa.

Ako prvá priniesla model spolupráce so zľavovými portálmi Dôvera už v roku 2018. Ponuka pripravená s portálmi Zlavadna.sk, Slevadne.cz a Boomer.sk sa neustále rozširuje a dnes si môžu klienti tejto súkromnej zdravotnej poisťovne vyberať zo zhruba 2500 zľavových ponúk zvýhodnených ďalším znížením ich ceny o 5%!

Dôvera svojim klientom na rovinu oznamuje, že ide o „dodatočnú zľavu k ponuke v zľavových portáloch“. Túto výhodu nezaraďuje do kategórie existujúcich zdravotných benefitov, ako sú napríklad doplatky za lieky, príspevok na zubné ošetrenie či očkovania.

Zdravotná poisťovňa UNION ponúka tiež rôzne zľavy u partnerov, ale nie v spolupráci so zľavovými portálmi. Naopak, štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VŠZP) sa ku Dôvere v oblasti dodatočných výhod od zľavových portálov pridala.

VŠZP uvádza, že svojim poistencom prináša „2500 výhod pre celú rodinu“. V tomto prípade, z uvedených výhod je cca 200 tých kľúčových z oblasti zdravotnej starostlivosti a prevencie a zvyšných zhruba 2300 tvoria všetky položky z portfólia portálu Zlavomat.sk. Každému pritom musí byť jasné, že medzi podstatné „benefity“ či „výhody“ by mali zdravotné poisťovne zaraďovať najmä tie, ktoré sa týkajú ochrany zdravia ich klientov. Korektné pomenovanie spolupráce by malo byť základom férovej komunikácie smerom ku klientom.

Trh so zdravotným poistením je špecifický, no rovnako, ako v iných oblastiach, aj v ňom prebieha boj o klientov. Možno teda očakávať, že jednotlivé subjekty budú neustále hľadať spôsoby, ako nových poistencov získať. Naháňanie čo najvyššieho čísla výhod nemusí byť v prípade zdravotných poisťovní cestou k lepšiemu servisu pre klientov. Mal by ňou byť predovšetkým prínos pre ich zdravie a relevantné informácie.

Pre korektné a objektívne porovnanie reálnych benefitov preto odporúčame využiť nezávislý porovnávač Asisto.sk, ktorý porovnáva iba skutočné zdravotné výhody všetkých poisťovní a marketingové háčiky poisťovní dokáže vďaka neprestajnej aktualizácii spoľahlivo odfiltrovať.