Portál Asisto.sk si v novinkách zdravotných poisťovní všimol najmä očné benefity. - Asisto.sk - porovnanie zdravotných poisťovní

Portál Asisto.sk si v novinkách zdravotných poisťovní všimol najmä očné benefity.

Popri základných plneniach voči klientom, ktoré vyplývajú zo zákona, sa v ponuke zdravotných poisťovní objavujú aj nadštandardné benefity. Tie sa pravidelne obmieňajú a dopĺňajú na základe monitoringu požiadaviek poistencov, či na základe vlastných analýz poskytovateľov. Na pravidelnej báze tieto zmeny aktualizuje nezávislý porovnávací portál Asisto.sk. Aké novinky zaregistroval v posledných týždňoch?

Všetky tri zdravotné poisťovne pôsobiace na Slovensku sa podľa zistení portálu Asisto.sk pripravujú na jesenný „prestupový“ termín poistencov viacerými novými, či úpravami existujúcich benefitov.

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa sa rozhodla modifikovať svoj vlajkový benefit Peňaženka zdravia MAXI, pri ktorom bolo podmienkou čerpania nadštandardných výhod vytvorenie skupiny 4 až 8 poistencov. Viaceré jeho podmienky sa ukázali byrokraticky náročné a v praxi len ťažko splniteľné, čo sa odrazilo aj na odozve zo strany klientov.

VŠZP teraz prichádza s novinkou Peňaženka zdravia MINI. Pri nej už netreba vytvárať skupinu poistencov, stačí len jeden. Tomu však zodpovedá aj výrazné zníženie hodnoty ponúkaných benefitov. Napríklad v prípade doplatku na lieky ide o sumu 20 eur pre jednotlivca v programe MINI oproti 200 eurovému vo verzii MAXI.

Ak teda chcete využívať niektorú z výhod, treba veľmi pozorne sledovať, ktorý z programov dokážete zrealizovať a tomu prispôsobiť aj svoje očakávania.

Ďalšie dve zdravotné poisťovne zamerali svoju pozornosť aj na starostlivosť o zrak. Najväčšia súkromná poisťovňa Dôvera prichádza s nadštandardným benefitom Zdravé oči. Ide o finančný príspevok 50 eur ročne pre deti do 18 rokov na okuliarový rám a okuliarové šošovky, ktorý si budú môcť poistenci uplatniť už od 1. 1. 2022.

Nakoľko ide o očné pomôcky s doplatkom pacienta, tak preplatenie sumy 50 eur určite pomôže každému rodinnému, či osobnému rozpočtu.

Najmenšia zdravotná poisťovňa Union zasa od 1. júla 2021 zaradila benefit s názvom Očný balík v hodnote 100 eur. Jeho súčasťou je komplexné očné vyšetrenie v hodnote 50 eur. Jeho súčasťou je komplexné očné vyšetrenie v hodnote 50 eur, ktoré je ale podľa Zoznamu výkonov publikovaných Ministerstvom zdravotníctva, vlastne hradené z verejného zdravotného poistenia. Optická koherentná tomografia (bezkontaktné zobrazovacie vyšetrenie vnútorných štruktúr oka s vysokým rozlíšením detailov) vo výške 30 eur a príspevok na okuliare pre deti do 18 rokov v sume 20 eur (možné uplatniť aj na 2 deti = 2 x 20 eur).

Prehľadné porovnanie stabilných aj nových benefitov zdravotných poisťovní nájdete na Asisto.sk.

Portál Asisto.sk sleduje všetky platné aj avizované novinky a následne benefity zaraďuje do prehľadného porovnávača, ktorý umožní klientom všetkých zdravotných poisťovní zorientovať sa v ponúkaných výhodách.