Extrémne obmedzujúce podmienky na získanie vybraných benefitov - Asisto.sk - porovnanie zdravotných poisťovní

Extrémne obmedzujúce podmienky na získanie vybraných benefitov

2 600 poistencov sa zúčastnilo prieskumu, ktorý zrealizoval nezávislý porovnávač Asisto.sk na tému spokojnosti so zdravotnou poisťovňou.

Pri uplatnení benefitov majú zdravotné poisťovne rôzne podmienky, ktoré musí splniť poistenec, aby sa vôbec k benefitu dostal. Napríklad je to vytváranie skupín poistencov, ustanovenie vedúceho skupiny, vekové obmedzenia, absolvovanie všetkých preventívnych prehliadok a podobne.

Podmienku vytvárania skupín pri ponuke benefitov v tzv. Peňaženke zdravia MAXI od VŠZP až 85% poistencov samotnej poisťovne označilo ako obmedzujúcu, pritom 32% ako extrémne obmedzujúcu. V médiách už v minulosti zazneli názory odborníkov aj verejnosti, že systém takto nastavených benefitov je ťažko dosiahnuteľný a až nesplniteľný. Teraz to potvrdili aj respondenti výskumu.

Naopak najmenej obmedzujúcou podmienkou sa poistencom zdá podmienka nemať nedoplatky na poistnom (43% ju považuje za neobmedzujúcu). Poistencom taktiež menej vadí podmienka, že žiaden člen 4 – 8 člennej skupiny nemôže zmeniť počas roka zdravotnú poisťovňu.

Práve nedosiahnuteľnosť benefitov vo Vašej súčasnej poisťovni a atraktivita benefitov v konkurenčnej, môže byť dôvodom na zmenu. Ak chcete zmeniť zdravotnú poisťovňu, máte na to už len pár dní, do 30. 9. 2021. Poistencom novej poisťovne budete od 1. 1. 2022. Prehľadne zoradené a vzájomne porovnané benefity nájdete v porovnávači Asisto.sk.