Poistenci rozhodli, že najdôveryhodnejšou a najférovejšou je zdravotná poisťovňa Dôvera. - Asisto.sk - porovnanie zdravotných poisťovní

Poistenci rozhodli, že najdôveryhodnejšou a najférovejšou je zdravotná poisťovňa Dôvera.

2 600 poistencov sa zúčastnilo prieskumu, ktorý zrealizoval nezávislý porovnávač Asisto.sk na tému spokojnosti so zdravotnou poisťovňou.

Pri hodnotení dôveryhodnosti a férovosti v prieskume spokojnosti so zdravotnou poisťovňou výrazne poisťovňa Dôvera predbehla svojich konkurentov. Union a VŠZP dosiahli v týchto parametroch podobné výsledky.

Pritom Dôvera bodovala nielen celkovo u všetkých poistencov, ale hlavne u svojich, ktorí jej udelili viac bodov, ako bol priemer. Zaujímavé je, že naopak poistenci VŠZP a Union hodnotili parametre dôveryhodnosti a férovosti vlastnej poisťovne horšie.

Súčasťou prieskumu o spokojnosti so zdravotnou poisťovňou bolo aj zákaznícke vnímanie v oblasti inovácií a noviniek. S náskokom bola ako najinovatívnejšia vnímaná poisťovňa Dôvera (6,6 bodov z 10), nasledovala štátna VŠZP (5,9 z 10) a najmenej inovácií vnímajú poistenci u UNION-u (5,7 z 10).

Ak chcete zmeniť zdravotnú poisťovňu, máte na to už len pár dní, do 30. 9. 2021. Poistencom novej poisťovne budete od 1. 1. 2022. Prehľadne zoradené a vzájomne porovnané benefity všetkých troch zdravotných poisťovní nájdete v porovnávači Asisto.sk.