Prieskum ukázal, že v priemere až 50% poistencov nevyužíva benefity zdravotných poisťovní. - Asisto.sk - porovnanie zdravotných poisťovní

Prieskum ukázal, že v priemere až 50% poistencov nevyužíva benefity zdravotných poisťovní.

2 600 poistencov sa zúčastnilo prieskumu, ktorý zrealizoval nezávislý porovnávač Asisto.sk na tému spokojnosti so zdravotnou poisťovňou.

Benefity zdravotných poisťovní, ktoré ponúkajú nad rámec zákona, nevyužíva polovica z poistencov. Pritom pri využívaní sú veľké rozdiely medzi jednotlivými zdravotnými poisťovňami.

V UNIONe výsledky kopírujú priemer Slovenska. Najčastejšie poistenci využili tzv. zubný benefit.

Pri poisťovni Dôvera nevyužilo ani jeden z ponúkaných benefitov 37% poistencov, čo je pomerne menej ako priemer. To naznačuje, že benefity sú pre nich zaujímavé a ich uplatnenie dosiahnuteľné.

Naopak až 64% poistencov štátnej zdravotnej poisťovne VŠZP uviedlo, že žiaden z ponúkaných benefitov nevyužilo. Dôvodov môže byť viac, ale ako jeden z významných sa ukazuje ich ťažká dosiahnuteľnosť a splnenie podmienok na ich dosiahnutie.

Celkovo najvyužívanejším je benefit vrátenia doplatku za lieky (24,54%) a príspevok na zubné ošetrenia (16,47%).

Ak chcete zmeniť zdravotnú poisťovňu, máte na to už len pár dní, do 30. 9. 2021. Poistencom novej poisťovne budete od 1. 1. 2022. Prehľadne zoradené a vzájomne porovnané benefity nájdete v porovnávači Asisto.sk.