Výskum spokojnosti so zdravotnou poisťovňou - Asisto.sk - porovnanie zdravotných poisťovní

Výskum spokojnosti so zdravotnou poisťovňou

Nezávislý a objektívny porovnávač benefitov zdravotných poisťovní Asisto.sk zrealizoval už druhý prieskum verejnej mienky o spokojnosti poistencov s ich zdravotnou poisťovňou. Online dotazník vyplnilo v septembri 2021 viac ako 2 600 respondentov.

Zmeny kvôli benefitom

O zmene zdravotnej poisťovne uvažuje 8 % Slovákov, čo je o niečo menej ako v roku 2020 (10 %). Ostatní sú so svojou poisťovňou spokojní. Poistenci poisťovne Union uvažujú o zmene najviac (až 13 %). Naopak, najmenej, len 6 %, je to u poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera. Tí sú podľa výsledkov prieskumu najspokojnejší.

U poistencov štátnej zdravotnej poisťovne VŠZP sú hlavným dôvodom zmeny atraktívne výhody a benefity v inej poisťovni, čo uviedlo až 38 % respondentov. Na druhom mieste je fakt, že sa o nich poisťovňa „nestará“ (13 %). Benefity a výhody v inej poisťovni sú hlavným dôvodom na zmenu aj pri oboch súkromných poisťovniach, akurát pri poisťovni Union je to 32 % a pri Dôvere len 23 %.

Využívanie benefitov

Napriek tomu, že benefity, ktoré zdravotné poisťovne ponúkajú svojim poistencom, sú motiváciou pre zmenu, tak nie sú poistencami využívané naplno. Výskum ukázal, že ich v tomto roku využilo v priemere len 50 % poistencov.

Pritom pri využívaní sú veľké rozdiely medzi jednotlivými zdravotnými poisťovňami. V poisťovni Union výsledky kopírujú priemer Slovenska. Najčastejšie poistenci využili tzv. zubný benefit. Pri poisťovni Dôvera nevyužilo ani jeden z ponúkaných benefitov 37 % poistencov, čo je pomerne menej ako priemer. To naznačuje, že benefity sú pre nich zaujímavé a ich uplatnenie dosiahnuteľné.

Ťažko dosiahnuteľné benefity

Naopak, až 64 % poistencov štátnej zdravotnej poisťovne VŠZP uviedlo, že žiaden z ponúkaných benefitov nevyužilo. Dôvodov môže byť viac, ale ako jeden z významných sa ukazuje ich ťažká dosiahnuteľnosť a splnenie podmienok na ich dosiahnutie. Napríklad podmienku vytvárania skupín pri ponuke benefitov v tzv. Peňaženke zdravia MAXI od VŠZP až 85 % poistencov samotnej poisťovne označilo ako obmedzujúcu, pritom 32 % ako extrémne obmedzujúcu. V médiách už v minulosti zazneli názory odborníkov aj verejnosti, že systém takto nastavených benefitov je ťažko dosiahnuteľný, až nesplniteľný. Teraz to potvrdili aj respondenti výskumu.

Dôveryhodná Dôvera

Respondenti hodnotili aj vnímanie jednotlivých zdravotných poisťovní z pohľadu dôveryhodnosti, férovosti. Poistenci rozhodli, že najdôveryhodnejšou a najférovejšou je zdravotná poisťovňa Dôvera. V prieskume spokojnosti so zdravotnou poisťovňou výrazne predbehla svojich konkurentov Union a VŠZP, ktoré dosiahli v týchto parametroch podobné výsledky.

Pritom Dôvera bodovala nielen celkovo u všetkých poistencov, ale hlavne u svojich, ktorí jej udelili viac bodov, ako bol priemer. Zaujímavé je, že poistenci VŠZP a Unionu naopak hodnotili parametre dôveryhodnosti a férovosti vlastnej poisťovne horšie.

Inovácie v zdravotných poisťovniach

Súčasťou prieskumu o spokojnosti so zdravotnou poisťovňou bolo aj zákaznícke vnímanie v oblasti inovácií a noviniek. S náskokom bola ako najinovatívnejšia vnímaná poisťovňa Dôvera (6,6 bodu z 10), nasledovala štátna VŠZP (5,9 z 10) a najmenej inovácií vnímajú poistenci UNIONU (5,7 z 10).

Silné stránky zdravotných poisťovní

Na základe výsledkov prieskumu a pravidelného monitoringu ponúk zdravotných poisťovní portál Asisto.sk vyhodnotil u každej z nich silné stránky. V prípade štátnej VŠZP je to hlavne šírka ponúkaných benefitov, pričom niektoré z nich ponúka ako jediná zo všetkých. Poisťovňa UNION sa sústreďuje na vylepšovanie najčastejšie využívaných benefitov, ako je napríklad zubný benefit. Súkromná poisťovňa Dôvera v prieskumoch dosiahla najlepšie výsledky vo vnímaní, jej poistenci sú najspokojnejší a neuvažujú o zmene.

Zdravotnú poisťovňu môžu poistenci zmeniť len do 30. 9. 2021. Poistencom novej poisťovne sa stanú od 1. 1. 2022. Všetky tri zdravotné poisťovne ponúkajú možnosť prepoistenia priamo na svojich webstránkach, telefonicky alebo v pobočkách. Portál Asisto.sk prináša poistencom ako pomôcku pre správne rozhodnutie, objektívne a nezávislé porovnanie benefitov zdravotných poisťovní.

Kontakt: info@asisto.sk