Testovali sme mobilné aplikácie zdravotných poisťovní. Je lepšia VŠZP, Union či Dôvera? - Asisto.sk - porovnanie zdravotných poisťovní

Testovali sme mobilné aplikácie zdravotných poisťovní. Je lepšia VŠZP, Union či Dôvera?

Nezávislý porovnávač Asisto.sk v spolupráci s tímom inovátorov a biznis dizajnérov spoločnosti kiuub testoval mobilné aplikácie všetkých 3 zdravotných poisťovní. Zároveň sme sa v zákazníckom prieskume opýtali 2 600 poistencov, ako vnímajú zdravotné poisťovne z hľadiska inovácií a noviniek.

Dôvera je vnímaná ako najinovatívnejšia
Inovácie a technologické novinky v ponuke zdravotných poisťovní sú čoraz dôležitejšie pre ich poistencov, ktorí očakávajú jednoduchú komunikáciu, rýchle a efektívne riešenia svojich problémov. Poistenci v spomínanom prieskume vnímajú ako najinovatívnejšiu poisťovňu Dôvera (6,6 bodu z 10), nasledovala štátna VŠZP (5,9 z 10) a najmenej inovácií vnímajú poistenci u Unionu (5,7 z 10).

Výsledky nezávislého testovania mobilných aplikácií
Jedným z inovatívnych technologických prostriedkov, ako komunikovať so zdravotnou poisťovňou, je aj mobilná aplikácia. Ponúkajú ju svojim poistencom všetky 3 zdravotné poisťovne. Mobilné aplikácie sa mierne líšia v obsahu a vo funkciách. Zároveň sú rozdiely aj v úrovni tzv. User Experience, resp. používateľskej skúsenosti.

Nezávislý porovnávač Asisto.sk sa preto v spolupráci s inovátormi spoločnosti kiuub pozrel bližšie na aplikácie zdravotných poisťovní a porovnal ich úroveň z hľadiska zákazníckej skúsenosti. Zákaznícky test dopadol najlepšie pre mobilnú aplikáciu Dôvery, ktorá získala 93 bodov z celkového počtu 111.

Ďalšou v poradí bola mobilná aplikácia zdravotnej poisťovne Union (77 bodov zo 111) a na poslednom mieste skončila VŠZP (66 bodov zo 111).

Metodika testovania mobilných aplikácií – 4 testované parametre, 9 funkcionalít

V teste zákazníckej skúsenosti nezávislá agentúra kiuub testovala 9 najčastejšie používaných funkcionalít mobilných aplikácií, a to v 4 parametroch. Bodmi boli hodnotené užitočnosť, prehľadnosť, dĺžka procesu a responzivita pri nasledujúcich úkonoch, ktoré používatelia bežne prostredníctvom mobilnej aplikácie realizujú:

1. Stiahnuť si aplikáciu do svojho mobilného telefónu
2. Prihlásiť a zaregistrovať sa do aplikácie
3. Preukázať sa preukazom poistenca
4. Preukázať sa covid passom
5. Skontrolovať svoje nedoplatky a zaplatiť ich
6. Vyhľadať najbližšieho lekára, svojho lekára alebo lekáreň
7. Nájsť recept
8. Nájsť benefit a uplatniť si ho
9. Skontrolovať svoje osobné údaje a zmeniť si heslo

Mobilná aplikácia Dôvery získala najvyššie hodnotenia vo väčšine parametrov. Jej najsilnejšími stránkami sú prehľadnosť, čitateľnosť, krátky proces, ktorým sa poistenec dostane k výsledku, či dobrá reakcia pri zadávaní jednotlivých úloh.

Aplikácia zdravotnej poisťovne UNION bola najlepšie hodnotená v oblasti užitočnosti, no jej responzivita, t. j. rýchlosť reakcie pri zadávaní jednotlivých úloh, bola mínusom, ktorý výrazne ovplyvňuje užívateľskú skúsenosť aj ochotu používať aplikáciu.
Pri mobilnej aplikácii VŠZP sú hlavnými nedostatkami prehľadnosť, zrozumiteľnosť, nepoužívanie grafických prvkov, ktoré uľahčujú používateľovi orientáciu v aplikácii. Z informačného hľadiska je pomerne dobre nastavená, no cesta k informáciám je zložitá a pre užívateľa menej komfortná.

Zdravotnú poisťovňu môžu poistenci zmeniť len do 30. 9. 2021. Poistencom novej poisťovne sa stanú od 1. 1. 2022. Všetky tri zdravotné poisťovne ponúkajú možnosť prepoistenia priamo na svojich webstránkach, telefonicky alebo v pobočkách. Portál Asisto.sk prináša poistencom ako pomôcku pre správne rozhodnutie, objektívne a nezávislé porovnanie benefitov zdravotných poisťovní.

Kontakt: info@asisto.sk, info@kiuub.com